Managementul
Inovării

Companiile consacrate trebuie să inoveze pentru viitor în paralel cu desfășurarea activităților de zi cu zi. Această realitate este deja acceptată de majoritatea liderilor corporativi. Conform rapoartelor internaționale, 70% din managementul senior al companiilor consideră inovația ca unul din primii trei factori ce acționează ca motoare de creștere.

În ciuda efortului semnificativ și a intențiilor bune, majoritatea liderilor nu sunt încă mulțumiți de rezultatele pe care le obțin din investițiile în inovare. Mai puțin de 30% dintre lideri indică faptul că sunt încrezători în deciziile pe care le iau în cadrul acestui proces.

În prezent, companiile au activități izolate de inovare, ceea ce creează beneficii doar pe termen scurt. Iată motivele care împiedică organizațiile să gestioneze inovația într-un mod eficient:

  • Nu știu cum și de unde să înceapă
  • Nu au angajații cu mixul de competențe potrivit
  • Percep inovația ca o practică riscantă deoarece nu știu cum să o măsoare și să o gestioneze
STRATEGIA DE INOVAȚIE
INOVAȚIA CA SERVICIU
MODELUL DE GUVERNARE AL INOVĂRII
Abordarea noastră integrată ajută companiile să implementeze un proces de inovație continuu, prin dezvoltarea structurilor interne, a proceselor și a mediului de lucru necesar. Aceasta implică trei componente:
  •  Strategia de inovație: dezvoltăm un plan de inovație coerent, aliniat cu strategia de business, care va servi drept referință în dezvoltarea inițiativelor
  • Inovația ca serviciu: dezvoltăm un mod structurat de generare, testare și implementare a ideilor. Acest serviciu include două subcomponente:

             a. Stabilirea unui proces de inovație cu scopul de a analiza și gestiona portofoliul de inițiative. Procesul va oferi un mod structurat și creativ de rezolvare a problemelor încă de la fazele incipiente ale inovației până la etapa de implementare

            b. Măsurarea progresului inovativ cu scopul de a monitoriza performanța echipelor de inovație în căutarea unor modele de business cât mai profitabile

  • Modelul de guvernare al inovării: alegem practica de inovație cea mai adecvată pentru organizațiile cu care colaborăm pe baza a doi factori critici: contextul companiei și strategia de inovare

Dacă este implementată corect, inovația creează beneficii valoroase: cele mai inovatoare companii sunt și cele mai performante. Potrivit statisticilor, firmele cu un proces performant de inovație își întrec competitorii în creșterea profitului brut (de 6.6 ori mai mare decât al firmelor care nu inovează), în creșterea veniturilor operaționale (de 7 ori mai mari) și în randamentul total al activelor (de 13.4 ori mai mare).