Managementul Integrat al Inovării

Inovarea este motorul principal de creștere.

Organizațiile trebuie să inoveze pentru viitor în paralel cu desfășurarea activităților de zi cu zi. Această realitate este deja acceptată de majoritatea liderilor din corporații și IMM-uri deopotrivă. 70% din managementul de top al companiilor consideră inovația ca unul din primele trei motoare de creștere.

 

Rezultatele sunt nesatisfăcătoare.

În ciuda efortului semnificativ și a intențiilor bune, majoritatea liderilor nu sunt încă mulțumiți de rezultatele pe care le obțin din investițiile în inovare. Mai puțin de 30% dintre lideri indică faptul că sunt încrezători în deciziile pe care le iau în cadrul procesului de inovare. În prezent, în cel mai bun caz, companiile au activități izolate de inovare, fară un proces continuu, ceea ce creează beneficii doar pe termen scurt.

 

Nu există o înțelegere unitară și corectă asupra inovației.

Din păcate discuțiile pe care le avem cu diverse companii autohtone, susținute și de datele din piață, confirmă faptul că majoritatea companiilor românești fie inovează ad-hoc (de tipul one-off projects), fie nu inovează deloc.

Există și categoria celor care asociază eronat inovația cu orice proiect de schimbare sau îmbunătățire (de tipul performance improvement) din propria companie. Inovarea nu e privită nici ca un motor al creșterii, nici ca un diferențiator în piață, ci mai degrabă ca un cost imposibil de susținut.

Organizațiile se confruntă cu o serie de obstacole atunci când trebuie să gestioneze inovarea într-un mod structurat și eficient:

  • Nu știu cum și de unde să înceapă
  • Nu au angajați cu mixul potrivit de competențe
  • Percep inovația ca o practică riscantă, deoarece nu știu cum să o măsoare și să o gestioneze
  • Există o ruptură între inovare și strategia de business a organizației
  • Nu sunt alocate resurse adecvate și suficiente pentru susținerea continuă a inovării
  • Există o mare rezistență la schimbare

Mai jos regăsești metodologia integrată de inovare Enovise Present bazată pe bune practici din Design Thinking, Lean Startup, Business Model Innovation și principiile Agile.

În cazul în care dorești să sari direct la referințele de proiect o poți face prin butonul de mai jos. Dacă nu, poți face acest lucru și la finalul articolului.

METODOLOGIA ENOVISE PRESENT

Metodologia Enovise Present este rezultatul unei aprofundate analize a celor mai relevante teorii și modele ce guvernează azi inovația, precum și a unei activități practice a membrilor echipei. Astfel, am căutat să integrăm elemente din Design Thinking, Lean Startup, Business Model Innovation și principiile Agile, cu scopul de a ajuta companiile să inoveze continuu.
Metodologia propusă de noi are la bază o serie de instrumente, metode și tehnici avansate, care facilitează implementarea cu succes a acesteia. Se adresează tuturor liderilor și managerilor companiilor care înțeleg că abordarea noilor piețe, a noilor segmente de clienți și a noilor modele de afaceri sunt ingrediente-cheie ale unei creșteri sustenabile pe termen lung.
Ea are la bază cinci componente:

Managementul Integrat al Inovării

Strategia de
Inovare
Procesul de
Inovare
Sistemul de măsurare
a performanței
în inovare
Centrul de Excelență
în Inovare (CEI)
Cultura Inovării
Strategia de
Inovare

Aceasta trebuie să fie parte integrantă a strategiei de afaceri a companiei. Fără aceasta aliniere esențială, inovarea nu va avea nicio finalitate concretă, nu va avea finanțare și va fi privită ca o simplă activitate consumatoare de resurse.

Procesul de
Inovare

Pornește de la existența unei strategii de inovare, care asigură că ideile generate sunt aliniate cu prioritățile companiei și, ulterior, că acestea sunt selectate, testate și scalate, într-un mod structurat, repetitiv.

Sistemul de măsurare
a performanței
în inovare

Este necesar pentru a măsura progresul și performanța activității de inovare. Majoritatea companiilor utilizează același sistem de măsurare a performanței pentru activitatea curentă (core business) și pentru cea de inovare. Acest lucru este greșit, pentru că modelele de business aferente celor doua activități sunt diferite. Inovarea necesită un sistem propriu de măsurare a performanței.”

Centrul de Excelență
în Inovare (CEI)

Principalul său rol ar trebui să fie acela de a dezvolta capabilitățile organizaționale necesare pentru a inova și, cu precădere, de a facilita dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare către angajații din organizație. CEI joacă un rol esențial și în implementarea unei culturi a inovării.

Cultura Inovării

Implementarea cu succes a tuturor elementelor (strategie, proces, sistem de măsurare, model de guvernare) depinde în mare măsură de tipul de cultură existent în organizația respectivă. O cultură favorabilă inovării se bazează pe definirea și încurajarea unor comportamente și atitudini specifice care, odată asimilate, vor crea cadrul optim pentru performanța în inovare.

BENEFICIILE METODOLOGIEI DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL INOVĂRII

Generarea de oportunități strategice de dezvoltare pentru companie și, implicit, susținerea strategiei de business pe termen mediu-lung

Dezvoltarea și internalizarea capabilităților necesare de a susține procesul de inovare în cadrul companiei

Depășirea barierelor care blochează declanșarea procesului de inovare (de exemplu, frica de necunoscut) și creșterea încrederii companiilor în inițiative noi, ce susțin inovarea

Crearea cadrului optim de a dezvolta o cultură organizațională orientată spre inovare: încurajarea inițiativei, pro-activitate, asumarea responsabilității, transparență, meritocrație, etc

Implementarea unui proces structurat, continuu de inovare în cadrul organizației, cu posibilitatea de a monitoriza și măsura progresul realizat, la fiecare stadiu de dezvoltare

Creșterea implicării și motivației angajaților, a căror inițiative și eforturi vor fi direcționate spre prioritățile companiei și a căror rezultate vor putea fi evidențiate individual și recompensate pe principii meritocratice

PROCESUL DE INOVARE

Componentă esențială a metodologiei Enovise Present, procesul de inovare facilitează, într-un
mod structurat și repetitiv, transformarea ideilor în concepte testate și validate și, în final,
scalarea și comercializarea produselor și/sau serviciilor dezvoltate.

Definirea oportunităților strategice

În baza strategiei de inovare, direcțiile strategice sunt definite și prioritizate

Definirea problemei și identificarea nevoilor

Sunt explorate probleme nerezolvate și sunt identificate nevoi reale cu care se confruntă potențialii clienți

Generarea și selectarea ideilor

O multitudine de idei sunt generate de către angajați cu scopul de a răspunde problemelor identificate

Dezvoltarea conceptului

Sunt definite ipotezele care stau la baza acestor concepte și modalitățile prin care se va face validarea lor

Validarea conceptului

Ipotezele sunt testate prin experimentare și sunt rafinate pentru a genera dovezi tangibile

Scalarea

Modelul de business este validat, iar organizația este pregătită pentru a gestiona comercializarea produsului / serviciului dezvoltat

Dacă este implementată corect, inovația creează beneficii valoroase: cele mai inovatoare companii sunt și cele mai performante. Potrivit statisticilor, firmele cu un proces performant de inovație își întrec competitorii în creșterea profitului brut (de 6.6 ori mai mare decât al firmelor care nu inovează), în creșterea veniturilor operaționale (de 7 ori mai mari) și în randamentul total al activelor (de 13.4 ori mai mare).

Vezi mai jos cum am aplicat metodologia expusă mai sus pentru clienții noștri.

Dacă ambițiile tale privind inițiativele de inovare ale companiei au depășit stadiul de simplă idee și consideri serios acest pas, în perioada următoare, te invit la un dialog pe acest subiect. Ne-ar face o deosebită plăcere să te putem sprijini în această călătorie fascinantă! Poți să ne contactezi direct pe Linkedin și la adresele: 
ionutzaharia@enovisepresent.com
sau adrian.banciu@enovisepresent.com.

Mai multe informații și articole cu privire la inovare, digitizare și digitalizare găsești pe site-ul nostru: https://enovisepresent.com/noutati/.