Managementul
Performanței

Este ușor să fiți dezorientați, dacă nu chiar pierduți, atunci când vine vorba de subiectul Managementului Performanței. Acest lucru este cauzat de faptul că toată lumea înțelege lucruri diferite: performanță, management, evaluări, coaching, obiective, sistem de bonusare, etc. Pentru noi, există două componente, tratate separat:

  • Crearea/ îmbunătățirea unei organizații bazate pe performanță, asigurând atingerea unui nivel înalt de succes în cadrul companiei
  • Crearea/ îmbunătățirea procesului de evaluare a angajaților, astfel încât aceștia să își cunoască nivelul de performanță și să aibă acces la creșterea performanței individuale printr-un mix de metode și tehnici formale și informale

Descrierea serviciilor noastre

1. Construirea unei Organizații Bazate pe Performanță

Implementarea un sistem care permite urmărirea, măsurarea și analiza performanței este esențială în dezvoltarea unei companii performante. Acest scop se poate realiza prin punerea la dispoziție a instrumentelor necesare pentru măsurarea performanței financiare și operaționale.

Vă întrebați poate cum arată o organizație bazată pe performanță. În viziunea noastră, așa ar trebui să fie:

Când intrați într-o organizație bazată pe performanță, se simte diferența. Angajații sunt energizați și implicați și nu așteaptă doar să treacă ziua de lucru și să termine sarcinile solicitate. Angajații sunt, de asemenea, încrezători în ceea ce privește strategia organizației și schimbările planificate, mai degrabă decât confuzi și frustrați. Când apar dificultăți, le consideră o nouă provocare ce poate fi depășită și știu ce ar trebui să facă și cum să se raporteze la sarcinile colegilor lor. Rezultatele pot fi obținute doar în echipă, iar acestea sunt vizibile atât în câștigurile financiare susținute, cât și în impactul social și în nivelul de implicare al angajaților.

2. Îmbunătățirea continuă a procesului de evaluare al angajaților

Știm că majoritatea angajaților nu cunosc sau nu înțeleg strategia organizațiilor din care fac parte..

 Așadar cum motivăm angajații să contribuie la executarea strategiei de business? Aceasta este una dintre cele mai dificile întrebări cu care se confruntă organizațiile de astăzi. Și nu este de mirare că devotamentul angajaților este atât de scăzut în întreaga lume!

Abordarea noastră urmărește șase pași pentru alinierea strategiei de business cu toate nivelurile ierarhice și activitățile desfășurate, menținând totodată angajații motivați:
  • Crearea Hărții Strategice: fiecare organizație ar trebui să înceapă prin definirea ariilor principale ale proiectului. Harta Strategică descrie modul în care organizația intenționează să creeze valoare pentru toate părțile implicate
  • Stabilirea obiectivelor strategice pentru fiecare domeniu critic: odată ce organizația identifică ariile pe care vrea să le adreseze și beneficiile pe care le urmărește, sunt stabilite obiective clare, ce devin de referință la nivelul întregii companii
  • Setarea țintelor și a unităților de măsură: fiecare obiectiv trebuie să fie măsurabil; portofoliul de inițiative are scopul de a adresa fiecare lacună de performanță identificată
  • Dezvoltarea instrumentelor pentru măsurarea performanței operaționale și financiare: (tablouri de performanță la nivel strategic și tablouri de bord la nivel operațional) folosind competențele necesare analizei de business. Pentru a susține un proces de luare a deciziilor bazat pe fapte concrete și reale, este necesară implementarea unui sistem adecvat de raportare
  • Cascadarea obiectivelor: alinierea și traducerea strategiei de business la nivelul fiecărui departament al organizației
  • Instruirea angajaților: obiectivele sunt aliniate atât vertical, cât și orizontal, astfel încât toți angajații pot înțelege strategia organizației și sunt motivați pentru a o implementa. Numai urmând această abordare, organizațiile pot avea o aliniere clară între domeniile strategice, obiective, măsuri, ținte, inițiative și buget