Proiecte realizate

Pe această pagină puteți găsi referințele noastre, filtrate în baza beneficiilor rezultate din implementarea proiectelor și categoriilor de servicii ale Enovise Present.
Vă rugăm să selectați unul dintre cele două filtre de mai jos, apoi să alegeți unul din beneficiile sau serviciile specifice de care sunteți interesat. Pe baza alegerilor dumneavoastră, vă vom prezenta referințele de interes pentru dumneavoastră.

pagina 1 din

Client: Bayer Crop Science

Despre client

Divizia Bayer Crop Science a companiei Bayer face parte dintre liderii mondiali în domeniul inputurilor agricole. Activitatea Diviziei Crop Science în România cuprinde dezvoltarea și comercializarea produselor inovatoare de înaltă performanţă pentru culturile agricole: fungicide, erbicide, insecticide, produse pentru tratamentul seminţelor, semințe de hibrizi DEKALB pentru porumb și rapiță. De asemenea oferă prin departamentul Environmental Science soluții profesionale pentru sectorul de igienă şi sănătate publică.

Context

Clientul colaborează cu Universal Group, distribuitorul lor exclusiv  in România. Bayer Crop Science întâmpina provocări în ceea ce privește planificarea (volumul vânzărilor, stocurile, fluxul de numerar) și avea nevoie de informații precise de la distribuitorul său. Universal Group este o companie antreprenorială românească cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul distribuției agricole.

Obiectivul Clientului

Ca parte a unei strategii globale de creștere în Europa Centrală și de Est, clientul dorește să-și dezvolte afacerile în România, ajutând Universal Group să-și optimizeze afacerea. Această abordare viza următoarele obiective pentru distribuitor: i) Să fie capabil să facă față unor cerințe și volume mai mari în viitor, ii) Să devină competitiv pe o piață în care marjele de profitabilitate au scăzut semnificativ, iii) Să gestioneze mai bine situația financiară (profitabilitate, stocuri, fluxul de numerar). Mai mult, un alt obiectiv comun a fost creșterea transparenței și stabilizarea datelor financiare cu scopul de a îmbunătăți calitatea planificării.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present

Soluții

 • Analiza organizaţională multidimensională
 • Creşterea transparenţei cu privire la performanţa financiară prin realizarea unei analize financiare pentru Management
 • Realizarea unei analize financiare comparative (benchmarking) între furnizorul din România şi alţi furnizori din Bulgaria şi Rusia
 • Propunerea unui plan de măsuri pentru optimizarea proceselor (planificare, vânzări, operaţiuni, IT) reducând astfel atât riscurile financiare, cât și cele operaționale

Rezultate

 • Raportul cu rezultatele analizei organizaționale (structuri, procese, roluri, sisteme IT, clienți, competitori)
 • Raportul cu rezultatele analizei financiare (profitabilitate, lichiditate, eficiență, solvabilitate) si ale benchmarkingului dintre distribuitori (România, Bulgaria, Rusia)
 • Plan de optimizare organizațională

Părerea clientului

Daniel Tompos (Commercial Operations Lead Bayer): ”Enovise Present a avut o contribuție esențială în identificarea măsurilor necesare pentru creşterea şi dezvoltarea afacerii distribuitorului. De-a lungul colaborării noastre, echipa Enovise Present a dovedit de fiecare dată unele dintre elementele importante pentru un proiect de analiză şi dezvoltare organizaţională: implicarea activă, expertiză metodologică, cunoştinţe puternice de afaceri, precum şi realizarea de analize bine documentate."

Cozmin Andrei (Key Account Manager Bayer)

"Complexitatea proiectului a fost dată de nevoia de a analiza toate aspectele de business ce influenţează activitatea distribuitorului, cu toate acestea, Enovise Present a reuşit să abordeze această provocare într-un mod profesionist şi bine structurat.

Client: Grup Servicii Petroliere (Servicii Offshore Integrate în industria de Petrol și Gaze)

Despre client

Grup Servicii Petroliere (GSP), unul dintre principalii jucători de la Marea Neagră, a fost înființată în 2004, ca entitate privată românească. GSP a început ca executor de lucrări de foraj și, de atunci, a investit continuu în extinderea gamei sale de servicii. Astăzi, GSP are capacitatea de a acoperi o gamă extinsă de servicii, de la foraj și dezvoltări de noi proiecte de extragere a petrolului și gazelor până la gestionarea activelor dezafectate.

Context

În iunie 2019, GSP Offshore SRL a semnat Acordul-cadru pentru servicii integrate offshore (Integrated Offshore Services - IOS) destinate instalațiilor și echipamentelor Diviziei Upstream a OMV Petrom din Zona de Producție X. Contractul a fost atribuit în urma unei proceduri de achiziții publice în care au participat trei companii internaționale și două companii locale de servicii din domeniul petrolului și gazelor. În calitate de contractor, GSP a integrat o serie de servicii care includ operațiuni și mentenanță onshore și offshore, precum și operațiuni portuare, transport maritim, servicii de aviație și alte servicii de asistență.

Obiectivul Clientului

Obiectivele GSP au fost sa câștige acordul cadru și să livreze cu succes serviciile cuprinse de acesta prin atingerea obiectivelor contractuale și creșterea performanței generale a operațiunilor.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2018-2020)

Soluții

 • Sprijin în etapa de Ofertare (Financiar, Comercial, Organizational, Negociere)
 • Analiza de tip “360” a capabilităților organizaționale
 • Analiză, coordonare și sprijin în procesul de transfer al activităților
 • Onboarding pentru noile funcții manageriale
 • Proiectarea și implementarea unui program de optimizare pe următoarele arii: Setarea prețurilor comerciale și asistență pentru licitare, managementul proceselor de afaceri, optimizarea utilizării activelor, managementul performanței, managementul resurselor umane, ajustarea sistemelor IT, management de proiect si PMO

Rezultate

 • Acordul Cadru a fost câștigat de către client
 • Transfer cu succes al activelor, angajaților și al activităților (direct de la OMV-Petrom si sub-contractorii acestuia catre GSP)
 • Plan de optimizare organizațională
 • Implementarea unui sistem de gestionare a performanței contractului

Părerea clientului

Gabriel Valentin Comănescu (Președinte și Director General): ”Întreg procesul de licitare și transfer de business a fost o provocare complexă pentru noi și mă bucur că pot spune că am gestionat-o cu succes. Enovise Present a ajutat echipa responsabilă de Licitație și Transformare pentru a pune cap la cap toate aspectele manageriale și operaționale necesare pentru o Tranziție reușită. Pe lângă expertiza lor în management, business și IT, consider de mare valoare implicarea lor activă în toate etapele proiectului.

Client: Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța (AIMKC)

Despre client

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța (AIMKC) este unul din aeroporturile cu activitate comerciala (transport persoane si cargo) din România. Este membru permanent A.C.I. Europe și al Asociației Aeroporturilor din România (AAR). Amplasat în partea de N-NV a municipiului Constanța, aeroportul deține o poziție geostrategică importantă față de obiectivele economice de interes național și international. De asemenea, aeroportul are conexiuni cu importante căi de transport rutier, feroviar și maritim. Printre activitățile principale ale aeroportului se numără și asigurarea condițiilor de siguranță și securitate operării curselor aeriene și pasagerilor acestora. Țintele și obiectivele de siguranță/ securitate aplicabile sunt stabilite prin Programele naționale de siguranță/ securitate ale aviației civile impuse de către autoritatea de control și reglementare.

Obiectivul Clientului

Clientul a urmărit reducerea riscului de siguranță și securitate prin optimizarea și automatizarea proceselor de Gestionare și Monitorizare a Neconformității. Asta presupune digitizarea tuturor activităților de audit și inspecții zilnice și periodice. Aceste activități presupun urmarirea neconformităților, gestionarea activităților din teren și birou, monitorizarea remedierilor, notificări, raportare, date analitice cu privire la incidente. Transpunerea în format digital a acestor activități a trebuit să țină cont de reglementările naționale și internaționale.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2021-2022)

Soluții

 • Realizarea analizei de business
 • Proiectarea cerințelor aplicației software și a machetei acesteia
 • Dezvoltarea, testarea și instalarea Aplicației de Gestionare a Conformității pe baza unor soluții de tip cloud
 • Instruirea utilizatorilor

Rezultate

 • Conceptul și cerințele aplicației software
 • Aplicație operațională live
 • Ghid pentru utilizatori

Părerea clientului

George Barcaru (Manager Siguranță și Manager de Proiect AIMKC): ”Asigurarea siguranței și securității din cadrul Aeroportului reprezintă o activitate principală pentru noi, astfel că modernizarea activităților necesare pentru gestionarea neconformităților a fost un obiectiv strategic major. Enovise Present ne-a ajutat să proiectăm, să dezvoltăm și să implementăm Aplicația Software de care aveam nevoie. Fiind prima inițiativă de acest fel în cadrul organizației, aceasta nu a fost fără provocări. Cu toate acestea, Enovise Present s-a dovedit un partener de încredere, proactiv, care a fost capabil să gestioneze procesele complexe.

Client: Furnizor de tehnologii IoT, AI și Procesare Video

Despre client

Un client cu prezență internațională ce oferă soluții pentru proiecte de infrastructură IT la scală largă în domeniile IoT, Rețelistică și Procesare imagini video. Soluțiile cuprind rețele complexe de senzori utilizând infrastructura existentă printr-o administrare facilă a proceselor. Serviciile integrează sisteme de la mai mulți producători și furnizori, punând la dispoziție o singură interfață de vizualizare și configurare a ansamblului de sisteme.

Context

Clientul a avut succes cu clienții săi actuali, totuși a recunoscut nevoia de a construi o organizație care să aibă, ca parte integrantă, activitățile de cercetare și dezvoltare (inovare) pentru a putea asigura o dezvoltare constantă de soluții noi. Motivația a fost dorința de a rămâne competitiv, iar abordarea ad hoc de până atunci nu mai era suficientă. Astfel, ca să reducă riscul asociat cu dezvoltarea de produse noi (incl. platforma menționată mai sus), clientul a apelat la Enovise Present cu mandatul de a-l ajuta să implementeze bune practici de Design Thinking și Managementul Performanței adaptate organizației sale.

Obiectivul Clientului

Clientul a urmărit să dezvolte o platformă tehnologică inovativă care să permită identificarea, utilizarea și gestionarea diferitelor tipuri de resurse precum servere, mașini, rețele video, utilaje, cu scopul de a eficientiza alocarea resurselor și a costurilor. Platforma are la bază trei componente digitale: Cloud Computing, IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence) și Procesarea Imaginilor Video.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2021 - 2022)

Soluții

 • Evaluarea competențelor organizaționale și de proces cu accent pe activitățile de inovare
 • Definirea obiectivelor strategice și a măsurilor de realizat prin activitățile de inovare
 • Rearanjarea structurilor organizaționale pentru a facilita introducerea activității de inovare la toate nivelurile din firmă
 • Definirea și implementarea unor procese de inovare care să faciliteze o abordare structurată
 • Crearea unui cadru care să încurajeze si să stimuleze adoptarea unei mentalități orientate spre experimentare și învățare (cultura inovatiei)

Rezultate

 • Documentarea și redefinirea următoarelor elemente:
  • Obiective strategice și măsuri pentru activitățile de cercetare și dezvoltare
  • O nouă structură organizațională cu roluri și responsabilități adaptate
  • Proceduri de lucru pentru identificarea și testarea de noi idei, dezvoltarea de produs, gestionarea volumului mare de date (Big Data) și gestionarea riscului
  • Ghid strategic de internaționalizare a produselor și serviciilor noi

Părerea clientului

Alexandru Brumaru (Manager de Proiect): “Suntem mândri de echipa pe care am reușit să o creștem și de soluțiile apreciate de clienții noștri. Am lucrat cu clienți cu nevoi diferite și am fost capabili să găsim soluții indiferent de cât de speciale erau cerințele. Oricum, piața se schimbă și a devenit din ce în ce mai competitivă. A crescut foarte mult viteza cu care apar noi soluții și am simțit nevoia de a avea o atitudine proactivă cu privire la activitățile de cercetare și dezvoltare. Colaborarea cu Enovise Present s-a întamplat cand ne doream să încercăm un nou mod de a face lucrurile în materie de inovare și dezvoltare. Expertiza Enovise Present în Design Thinking și Managementul Performanței ne-a permis să implementăm o nouă structură, cu noi procese, ce ne fac mai bine pregătiți pentru viitor. Trecerea de la un stil de ”planificare și control” la unul de ”experimentare și învățare” nu a fost deloc ușor, dar nu am mai reveni la situatia anterioara!”

Client: ONSEO (Furnizor internațional de soluții software B2B)

ONSEO este un client ce oferă servicii software B2B, cu prezență pe trei continente, care posedă vaste cunoștințe tehnologice în industria de iGaming. Printre clienții săi se numără unele dintre cele mai mari companii din această industrie, oferindu-le sprijin în dezvoltarea de noi produse digitale inovative pentru a-și menține poziția de leaderi în piață. De asemenea, firma se ocupă cu activități de Cercetare și Dezvoltare în diverse industrii: Auto, Sănătate, Agricultură, Petrol și Gaze.

Despre client și parteneriat: Stratle. este o firmă de consultanță strategică din UK care colaborează îndeaproape cu fonduri de tip early-stage VC pentru a explora oportunități ce ajută clienți internaționali să abordeze noi piețe, să inoveze și să crească. Firma lucrează la nivel de management pe subiecte și industrii precum iGaming, Imobiliare, Energii Alternative, Blockchain sau SaaS. Enovise Present a fost invitată într-un parteneriat pentru a oferi expertiză de business și IT pentru unii dintre clienții Stratle.

Obiectivul clientului

Industria serviciilor software a devenit foarte competitivă iar clientul a atins un nivel avansat de maturitate în derularea afacerii. Astfel, firma a considerat oportun să exploreze diverse opțiuni strategice de dezvoltare pentru a-și  crește competitivitatea și valoarea de piață.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2021 - 2022)

Soluții

 • Analiză de tip “360” a capabilităților organizaționale
 • Cercetare de Industrie și Piață
 • Identificarea si evaluarea opțiunilor strategice
 • Evaluarea financiară a opțiunilor strategice considerate

Rezultate

 • Raportul cu rezultatele capabilităților interne
 • Documentarea opțiunilor strategice
 • Planul cu măsuri de îmbunătățire pentru fiecare opțiune strategică
 • Prezentare documentată pentru potențiali investitori

Părerea clientului

Florin Bora (Fondator & Director General Stratle): ”Colaborarea cu Enovise Present a început cu unul din clienții noștri ce oferă servicii de software B2B. Clientul are o prezență internațională dispersată cu un stil de management centralizat tradițional, aș putea spune. Acesta a dorit să exploreze diferite opțiuni strategice de dezvoltare și eventual să se pregătească pentru un exit. A fost o provocare să evaluăm capabilitățile interne întrucât modelul de business și structura organizațională nu erau documentate într-un mod transparent și clar. Enovise Present a venit cu expertiza necesară pentru a realiza o analiză clară și bine fundamentată a capabilităților interne ale clientului. A fost de mare ajutor și expertiza financiară în evaluarea opțiunilor strategice, ceea ce l-a încântat pe client. Consider că acest proiect a fost un succes, întrucât clientul s-a declarat mulțumit și ne-a solicitat suport suplimentar pentru dezvoltarea unei prezentări convingătoare ce se adresează investitorilor. Și de această dată, Enovise Present a venit prompt cu expertiză financiară și design graphic pentru a dezvolta un Pitch Deck profesional. Per total, a fost o colaborare foarte reușită pe care aș repeta-o pe viitor.”

Client: Sampa Mind (Furnizor de servicii software B2B)

Despre client

Sampa Mind este o companie din industria de IT, fondată în 2017 și furnizor cu experiență în soluții software de business, care deține cunoștințe aprofundate de tehnologie, consolidate pe baza celor mai bune practici de afaceri. Portofoliul de produse și servicii Sampa Mind este construit pe 3 mari piloni – casă de software, partener Odoo și integrator SAP – și deservește atât companii mari, cât și medii și mici, din sectoare de activitate și industrii diverse, atât pe partea de dezvoltare și implementare de soluții proprii sau la cerere, cât și pe partea de integrare software.

Obiectivul clientului

Sampa Mind a dorit explorarea oportunităților de dezvoltare a portofoliului de servicii în rândul clienților din categoria IMM-urilor, care au rămas în urmă în ceea ce privește adoptarea soluțiilor software. Clientul a dorit să înțeleagă problemele reale cu care se confruntă IMM-urile din Romania, cu scopul de a le oferi soluții relevante pentru ei.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2020 - 2021)

Soluții

 • Cercetarea, analiza și înțelegerea nevoilor clienților pe baza metodologiei Design Thinking
 • Interviuri cu potențiali clienți
 • Analiza nevoilor clienților, gruparea și clasificarea acestora

Rezultate

 • Documentarea și prioritizarea nevoilor IMM-urilor
 • Sprijin în identificarea unor soluții digitale relevante și accesibile pentru un sistem de tip ERP pentru IMM-uri

Părerea clientului

Marcel Isăilă (Fondator & Director General Sampa Mind): ”În contextul pandemic ne-am regăsit în situatia de a fi nevoiți să explorăm noi oportunități de dezvoltare pentru a ne extinde portofoliul de servicii. Enovise Present, apelând la bune practici în inovare, precum Design Thinking, ne-a ajutat să interacționăm cu un nou segment de potențiali clienți. Astfel am reușit să înțelegem mai bine cu ce se confruntă aceștia. Enovise Present a propus o abordare structurată, iterativă și orientată spre învățare ceea ce ne-a fost de mare ajutor pentru definirea unui nou pachet relevant de servicii.

Client: Pluridet Comexim (Distribuitor de produse chimice)

Despre client

Distribuitor, cu vechime de peste 20 de ani, de produse de curățenie și dezinfectare către instituții publice mari din România.

Obiectivul Clientului

Creșterea vânzărilor prin eficientizarea activităților manuale specifice procedurilor de achiziții publice

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2020 - 2021)

Soluții: RoboSEAP, o soluție bazată pe tehnologia RPA, prin care se automatizează o parte din pașii de urmat în cadrul unei achiziții publice. RoboSEAP scanează licitațiile, extrage informațiile relevante și le clasifică conform cerințelor departamentului de Vânzări. Informațiile extrase de către robot pot fi, fără a se limita la: Cod CPV, Autoritate Contractanta, Termen de depunere, Valoare, Tip licitație, Cerințe de calificare etc

Rezultate

 • Robotul RoboSEAP care, zilnic, scanează, extrage și clasifică licitațiile în baza cerințelor clientului

Părerea clientului

Iuliana Avăcăriței (Fondator & Director General Pluridet Comexim): ”În domeniul achizițiilor publice, lucrurile pot fi foarte anevoioase în ceea ce priveste identificarea potențialului de vânzare precum și pregătirea documentației necesare ofertării. Enovise Present, prin dezvoltarea prototipului RoboSEAP, ne-a ajutat să experimentăm automatizarea unor activități manuale ce solicitau foarte mult timp. Cred că abordarea experimentală bazată pe învățare a dus la dezvoltarea unui prototip cu potential mare de creștere în România.

Client: Furnizor internațional de soluții hardware și software bazate pe tehnologia Blockchain

Fiind în proces de finanțare, firma a preferat să nu i se divulge numele la acest moment.

Clientul proiectului derulat în parteneriat de Enovise Present cu Stratle a fost o firmă austriacă care dezvoltă soluții software și hardware ce permit crearea unor identități digitale unice și de încredere pentru obiecte și oameni din piețele financiare, energie, mobilitate și Internet of Things. Platforma tehnologică pe care o dezvoltă are la baza tehnologia blockchain ce permite Tokenizarea Activelor clienților de tip B2B. 

Despre client/parteneriat: Stratle. este o firmă de consultanță strategică din UK care colaborează îndeaproape cu fonduri de tip early-stage VC pentru a explora oportunități ce ajută clienți internaționali să abordeze noi piețe, să inoveze și să crească. Firma lucrează la nivel de management pe subiecte și industrii precum iGaming, Imobiliare, Energii Alternative, Blockchain sau SaaS.

Context: Consultanții Enovise Present au fost invitați într-un parteneriat pentru a oferi expertiză de business și IT pentru unii dintre clienții Stratle.

Obiectivul Clientului

Clientul a urmărit să atragă o nouă rundă de finanțare de tipul series A pentru soluția lor inovativă bazată pe tehnologia blockchain. Ca urmare, era necesar să definească modelul de afaceri pentru această soluție, să evalueze potențialul de piață și să pregătească o prezentare pentru atragerea investitorilor.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2021 - 2022)

Soluții

 • Cercetare de piață și pregătirea unui studiu de caz ca inspirație pentru definirea modelului de afaceri
 • Cercetare și definirea potențialului de piață pentru un furnizor de servicii bazate pe tehnologia blockchain
 • Folosirea a diferite metode de evaluare a i) pieței totale disponibile, ii) a pieței care poate fi adresată și iii) a pieței care poate fi deservită, pentru o rețea de mașinării (Machine Network) bazate pe principii de tip Tokenizare

Rezultate

 • Documentarea și prezentarea studiului de caz folosit în workshopul strategic de brainstorming
 • Documentarea valorii de piață pentru i) un furnizor de servicii bazate pe blockchain și ii) pentru o rețea de mașinării bazate pe Tokenuri

Părerea clientului

Florin Bora (Fondator & Director General): ”Acesta a fost un alt proiect care ne-a provocat, în care a trebuit să gândim într-un mod inovativ în domenii emergente precum Machine Economy, Blockchain, Tokenizarea Activelor. Dezvoltarea unui model de business convingător a presupus să venim cu o gândire neconvențională din perspective diferite, care se contraziceau uneori. Enovise Present a reușit să se integreze foarte bine în mediul dinamic al clientului și să aducă puncte de vedere bine argumentate care au completat munca întregii echipe. Contribuția lor din industriile software, energie și mobility au întărit baza necesară pentru evaluarea potențialului de business al clientului. Deși a fost un proiect solicitant, cu multe schimbări, clientul s-a declarat satisfăcut la final. Cu siguranță, aș mai livra astfel de proiecte în acest parteneriat.

Client: Top 3 companie de Retail din Romania

Din motive ce țin de regulamentul intern al clientului, acesta a preferat să nu i se divulge numele companiei la acest moment.

Context și Parteneriat

Enovise Present a fost invitată într-un parteneriat de către Sampa Mind pentru a oferi expertiză de business și IT pentru unii dintre clienții Sampa Mind. Unul dintre clienți este unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România cu peste 9000 de angajați si cu o rețea care cuprinde în prezent peste 800 de magazine în întreaga țară.

Obiectivul Clientului

Clientul a implementat un modul ERP pentru procesele de achiziții indirecte. Deși soluția era una cunoscută, aceasta nu era folosită în mod corespunzător de către oamenii implicați pe flux. Astfel, clientul a urmărit să alinieze procesele interne cu soluția ERP deja implementată, cu scopul de a crește gradul de utilizare al acesteia.

Soluții și rezultate oferite de Enovise Present (2018 - 2019)

Soluții

 • Analiza și documentarea proceselor de business
 • Maparea proceselor interne de business cu soluția ERP existentă

Rezultate

 • Identificarea blocajelor ce împiedicau folosirea soluției ERP
 • Definirea măsurilor de aliniere a proceselor interne cu soluția ERP

Părerea clientului

Marcel Isăilă (Fondator & Director General): ”Pentru client era foarte important să înțeleagă de ce sistemul lor IT de achiziții nu era folosit așa cum se dorea și ce ar putea face să îndrepte lucrurile. Fiind vorba de procese IT ample, cu multe părți implicate, acest deziderat era greu de atins pentru ei. Enovise Present ne-a oferit expertiza necesară pentru analiza și optimizarea proceselor de business. Consultanții Enovise Present s-au adaptat rapid la realitatea clientului și au evidențiat aspectele cheie necesare identificării masurilor de îmbunătățire. De asemenea, transparența generată prin acest proiect a ajutat clientul să comunice și să promoveze mai bine intern soluțiile IT folosite.

Client: Massachusetts Institute of Technology

MIT este una din cele mai prestigioase universități private din Statele Unite ale Americii și la nivel mondial. Instituția de învățământ a format, printre alții, 96 de laureați ai Premiului Nobel și 26 de câștigători ai premiului Turing. MIT este recunoscută pentru programele sale de management și antreprenoriat

Client Objective

Programul de inovație a constat în învățarea și aplicarea, în cadrul unui proiect unic pe piață, care răspunde unor nevoi reale, a noțiunilor de Design Thinking. Proiectul a fost dezvoltat până în faza de prototip.

Solutions and deliverables

Solutions

 • Aplicație educațională destinată copiilor

Deliverables

 • Agregator interactiv de programe educaționale locale și online, dezvoltat pe baza unei curicule personalizate, în concordanță cu obiectivele părinților și nevoile copilului

Client: Acumen, Ideo.org

Acumen reprezintă o organizație non-profit ce acționează la nivel global cu scopul de a rezolva problemele cauzate de sărăcie, prin investiția în modele sustenabile de afaceri și lideri vizionari.
Ideo.org folosește metodologia de Human Centered Design pentru dezvoltarea produselor și serviciilor inovatoare.

Client Objective

Aplicarea pașilor metodologiei de Human Centered Design cu scopul de a dezvolta un produs sau serviciu inovator. Proiectul a fost dezvoltat până la stadiul de prototip.

Solutions and deliverables

Solutions

 • Serviciu integrat de HR

Deliverables

 • Program format din 3 pași, cu scopul de a ajuta organizațiile în a selecta și forma cei mai buni manageri, cu cele mai mari șanse de a crește nivelul de productivitate și implicare al angajaților

Client: Lider de piață în domeniul serviciilor integrate de frig industrial

Companie de top în domeniul serviciilor integrate de frig industrial care a cunoscut o puternică dezvoltare la nivel internațional și a ajuns la venituri totale de 40 de milioane EUR în 2017. 

Obiectivul Clientului

Optimizarea structurii organizaționale și a modelului operațional pentru susținerea creșterii sustenabile.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Diagnosticul de afaceri
 • Managementul proceselor de afaceri
 • Sistemul de management al informației

Livrabile

 • Identificarea problemelor la nivel operațional și organizațional
 • Evaluarea capacităților interne
 • Procese de afaceri proiectate și reproiectate
 • Crearea unei platforme de informare și comunicare

Client: Lider național pe segmentele de distribuție și retail pharma

Grupul include cele mai importante companii de pe segmentele de distribuție și retail pharma. Acesta a ajuns la 1 miliard de euro în venituri în 2017, cu peste 5000 de angajați în toată țara.

Obiectivul Clientului

Selectarea și implementarea unei soluții ERP aliniată modelului de afaceri, pentru a susține creșterea și dezvoltarea accelerată a companiei.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Utilizarea unei abordări de gestionare a proceselor de afaceri (procesele de bază și de asistență) pentru a defini cerințele de afaceri

Livrabile

 • Reproiectarea proceselor de afaceri
 • Optimizarea alocării de resurse și definirea responsabililor de procese
 • Cerințe specifice definite
 • Documentația completă (pentru începerea procesului de selecție ERP) furnizată

Client: Lider în domeniul producției de echipamente electrice, România (Proiect #1)

Compania este una dintre companiile locale de top care acționează în domeniul producției de echipamente electrice. Organizația are peste 350 de angajați și o cifră de afaceri anuală de 35 de milioane EUR.

Obiectivul Clientului

Compania a dorit să implementeze un sistem de management al performanței mai eficient, aliniat la stadiul lor de dezvoltare. Scopul principal a fost îmbunătățirea eficienței angajaților și stimularea meritocrației în întreaga organizație

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Validarea strategiei
 • Sistem de management al performanței

Livrabile

 • Lista obiectivelor corporative cascadate pentru întreaga organizație
 • Portofoliu de inițiative
 • Mecanisme formale în vigoare
 • Procesul de management al performanței implementat

Client: Lider în domeniul producției de echipamente electrice, România (Proiect #2)

Compania este una dintre companiile locale de top care acționează în domeniul producției de echipamente electrice. Compania are peste 350 de angajați și o cifră de afaceri anuală de 35 de milioane EUR.

Obiectivul Clientului

După câțiva ani de creștere susținută, compania a realizat că are nevoie de o schimbare radicală. Structura internă și operațiunile companiei nu mai puteau susține afacerea mai mult. A fost lansat un program de transformare a modelului de afaceri pentru îmbunătățirea performanței.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Alinierea leadershipului (Viziune și misiune, obiective de afaceri definite și cascadate în întreaga organizație)
 • Structura organizațională (structuri, roluri, drepturi de decizie)
 • Activatori organizaționali (Procesul decizional, Managementul performanței)

Livrabile

 • Set de principii cheie
 • Structură organizațională noua, noi roluri, matrice RACI
 • Reproiectarea proceselor și procedurilor

Client: Top 10 cel mai valoros brand de companie, Petrol și Gaze, România (Proiect #1)

Compania deține cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai mari din Europa de Est.

Obiectivul Clientului

Toate entitățile din platforma organizației (peste 1000 de angajați, 3 entități diferite) s-au confruntat cu provocări majore bugetare, în timp ce valorile de referință ale industriei au arătat un decalaj semnificativ în comparație cu liderii industriei. Un proces de restructurare a fost lansat cu scopul de a eficientiza operațiunile și de a obține un avantaj competitiv

Soluții și Livrabile

Soluții

Analiza cu privire la angajați:

 • Abordare bottop-up pentru a obține o structură optimă
 • Date de referință pentru a acționa ca ghid asupra potențialului existent

Livrabile

 • Structură organizațională optimizată
 • Reducerea numărului total de angajati

Client: Top 10 cel mai valoros brand de companie, Petrol și Gaze, România (Proiect #2)

Compania deține cea mai mare rafinărie din România și una dintre cele mai mari din Europa de Est.

Obiectivul Clientului

În contextul concurenței extreme, compania a lansat un program de transformare a afacerilor, care cuprinde cinci scheme de lucru. Obiectivul principal al programului a fost îmbunătățirea performanței generale, dezvoltarea capacităților și consolidarea comportamentelor noi

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Design al organizației, roluri și responsabilități, decizii
 • Procesul de management al performanței
 • Managementul proceselor de afaceri
 • Cultura organizației (mentalități și comportamente)

Livrabile

 • Matrice RACI & fișe de post
 • Sistem de management al performanței
 • Hărți de proces și hărți de probleme
 • Comportamente dorite și portofoliu de inițiative pentru consolidarea acestora

Client: Bancă din Top 3, Romania (Proiect #1)

Banca este cel mai mare grup financiar din România, care oferă operațiuni bancare universale (comerț cu amănuntul, banca corporativă și de investiții, piețele de trezorerie și de capital)

Obiectivul Clientului

Organizația a suferit mai multe transformări strategice cu impact mare asupra proceselor de creditare corporative existente. Exista o complexitate ridicată în ceea ce privește schimbările de conducere din cauza dimensiunilor organizaționale (aproximativ 650 de persoane). Clientul a dorit să asigure înțelegerea și acceptarea noilor procese și instrumente într-o manieră potrivită

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Managementul proceselor de afaceri
 • Programe de instruire interactivă personalizate
 • Managementul proiectelor și schimbărilor

Livrabile

 • Prezentare de instruire
 • Manual de instruire
 • Instruire de tip train the trainer
 • Studii de caz personalizate bazate pe procesele noi.
 • Studiile de caz au fost integrate în programul de instruire

Client: Bancă din Top 3, Romania (Proiect #2)

Instituția este cel mai mare grup financiar din România, care furnizează operațiuni bancare universale (comerț cu amănuntul, banca corporativă și de investiții, piețele de trezorerie și de capital)

Obiectivul Clientului

Banca avea nevoie de o analiză aprofundată a organizației sale, cu obiectivul de a-și îmbunătăți performanța întregii organizații. Inițiativa a avut ca scop evaluarea ETP-urilor, structurilor organizaționale, proceselor și modelului rețelei de vânzare cu amănuntul.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Diagnoză de afaceri & management de procese
 • Definirea strategiei și stabilirea obiectivelor
 • Restructurări și reducerea costurilor

Livrabile

 • Conceptul și introducerea celor mai bune practici de gestionare a proceselor
 • Optimizarea sediului și a filialelor
 • Performanță îmbunătățită a vânzărilor în cadrul rețelelor
 • Creșterea eficienței și eliberarea timpului comercial

Client: Bancă din Top 3, Romania (Proiect #3)

Compania este cel mai mare grup financiar din România, care furnizează operațiuni bancare universale (comerț cu amănuntul, banca corporativă și de investiții, piețele de trezorerie și de capital)

Obiectivul Clientului

Banca a dorit să identifice potențialul de optimizare pentru activitățile de front și back office din cadrul departamentului de credite. Costul unității de producție, canalele de vânzări și segmentarea clienților era neclară și necesita transparentă

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Diagnoza de afaceri
 • Contabilizarea costurilor în funcție de activități
 • Managementul proceselor de afaceri

Livrabile

 • Soluții pentru optimizarea proceselor de front și back office (produse de gestionare a plăților și a numerarului)
 • Calculul costului unitar pe produs, pe canal de vânzări și pe segment de clienți
 • Concept de raportare

Client: Lider pe piața de petrol și gaze, România (Proiect #1)

Compania este cea mai mare companie de petrol și gaze din sud-estul Europei. Acoperă atât segmentele Downstream (Rafinărie și Marketing), cât și Upstream (Explorare și Producție)

Obiectivul Clientului

Organizația are obligația legală de a abandona puțurile care nu mai funcționează. Într-un proces de abandon sunt implicate diferite părți și trebuie coordonate, de ex. DAD, WO / WI, furnizor extern de servicii, autorități. Obiectivul a fost să se asigure că organizația poate abandona puțurile în timp și în conformitate cu cerințele legale.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Reorganizare și transformare de afaceri
 • Managementul proceselor de afaceri (inclusiv simularea și cronologia de ieșire)
 • Management de proiect

Livrabile

 • Noul model organizațional
 • Conceptul de raportare ce lua în calcul obiectivele pentru fiecare pas al abandonării puțurilor
 • Procese generale pentru noua organizație
 • Plan de tranziție către noua organizație

Client: Lider pe piața de petrol și gaze, România (Proiect #2)

Compania  este cea mai mare companie de petrol și gaze din sud-estul Europei. Acoperă atât segmentele Downstream (Rafinărie și Marketing), cât și Upstream (Explorare și Producție). Departamentul Upstream Application este parte din divizia de IT Business. Mai mult, 75 de angajați ai departamentului au fost relocați în București și 25 la Viena

Obiectivul Clientului

Activitățile interne în departamentul de IT nu erau aliniate cu activitățile interne și nevoile de afaceri. Nu a fost realizată nicio integrare între departamentele din București și Viena. Clientul dorea să transforme departamentul într-o unitate ce se adaptează nevoilor clienților din una a cărei activități era dictată de proceduri.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Reorganizare și transformare de afaceri
 • Managementul proceselor de afaceri
 • Managementul proiectului prin furnizarea de instrumente structurate și metodologii dovedite
 • Managementul schimbării

Livrabile

 • Conceptul de reorganizare
 • Manuale de organizare
 • Plan de tranziție către noua organizație
 • Traininguri integrate personalizate

Client: Lider pe piața de petrol și gaze, România (Proiect #3)

Organizația este cea mai mare companie de petrol și gaze din sud-estul Europei. Acoperă atât segmentele Downstream (Rafinărie și Marketing), cât și Upstream (Explorare și Producție). Departamentul Workover and Well Intervention, parte a diviziei E&P, este furnizorul intern de servicii pentru activitățile workover și intervențiile la puțuri.

Obiectivul Clientului

În cadrul programelor de optimizare în curs de desfășurare, au trebuit îmbunătățite standardele pentru eficiență, performanță, transparență și infrastructură de ateliere. Domeniul de aplicare al proiectului cuprinde analiza și optimizarea organizației suport cu 900 de angajați din 17 locații

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Analiză ENI
 • Analiza organizațională și design
 • Evaluarea și dezvoltarea conceptului de locație
 • Dezvoltare KPI

Livrabile

 • Noul model de design organizațional (model de servicii, locații de atelier, structuri, oameni)
 • Hărți de activitate pentru organizația de sprijin
 • Fișe informative KPI
 • Plan de tranziție către noua organizație

Client: Lider pe piața de petrol și gaze, România (Proiect #4)

Organizația este cea mai mare companie de petrol și gaze din sud-estul Europei. Acoperă atât segmentele Downstream (Rafinărie și Marketing), cât și Upstream (Explorare și Producție). Departamentul Workover and Well Intervention, parte a diviziei E&P, este furnizorul intern de servicii pentru activitățile workover și intervențiile la puțuri.

Obiectivul Clientului

Organizația a trecut prin două procese de reorganizare și restructurare. Obiectivul a fost readaptarea la noile cerințe și asigurarea unui raport bun între funcționarii de birou și muncitorii de pe teren.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Analiza ETP
 • Managementul proceselor de afaceri
 • Analiza organizațională și design
 • Managementul proiectului prin furnizarea de instrumente structurate și metodologii dovedite

Livrabile

 • Analiza ENI și raport de recomandări
 • Noul model de design organizațional
 • Procese generale pentru noua organizație
 • Plan de tranziție către noua organizație

Client: Lider pe piața de petrol și gaze, România (Proiect #5)

Organizația este cea mai mare companie de petrol și gaze din sud-estul Europei. Acoperă atât segmentele Downstream (Rafinărie și Marketing), cât și Upstream (Explorare și Producție). Departamentul Workover and Well Intervention, parte a diviziei E&P, este furnizorul intern de servicii pentru activitățile workover și intervențiile la puțuri.

Obiectivul Clientului

Organizația a dorit să crească eficiența prin reducerea costurilor cu serviciile non-core (servicii de logistică și curți de conducte). Scopul proiectului a fost să identifice și să implementeze cele mai bune soluții de restructurare și externalizare.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Reorganizare și transformare de afaceri
 • Analiza financiară și studii de caz
 • Management de proiect
 • Managementul schimbării

Livrabile

 • Conceptul de restructurare și externalizare (inclusiv studiu de afaceri și simulările scenariilor posible)
 • Manuale de organizare
 • Planul de modernizare a infrastructurii
 • Conceptul organizațional implementat

Client: Furnizor de servicii financiare în industria auto

Grupul de Servicii Financiare este unui dintre cei mai importanți furnizori de servicii financiare din sectorul auto. Acesta are aproximativ 8.000 de angajați, care se asociază cu alte companii de vânzări pentru a servi clienții din întreaga lume

Client Objective

În contextul noilor reglementări bancare la nivelul UE, organizația a trebuit să asigure respectarea gestionării autorizațiilor pentru toate sistemele informatice din domeniu. S-a acordat prioritate integrării tuturor sistemelor informatice critice identificate pentru a maximiza conformitatea și a minimiza daunele asociate cu riscul de conformitate.

Solutions and deliverables

Solutions

 • Evaluarea identității utilizatorului și a practicilor de gestionare a accesului (I&AM)
 • Implementarea unui I&AM la nivelul întregii bănci, luând în considerare toate cerințele relevante de reglementare și funcționale

Deliverables

 • Reducerea riscului operațional prin tratarea prioritară și extinsă a sistemelor informatice critice
 • Alinierea la cerințele legislative prin luarea în considerare a cerințelor externe și interne

Client: Sectorul Public, Arabia Saudită (Proiect #1)

Organizația oferă servicii de alimentare cu apă și gestionarea apei uzate pentru gospodăriile din Arabia Saudită. Se concentrează pe furnizarea de apă potabilă, racorduri de apă și ape uzate, conservarea resurselor naturale de apă și protecția mediului

Obiectivul Clientului

În contextul unei satisfacții scăzute a clienților, Compania Națională de Apă trebuia să analizeze și să îmbunătățească procesele generale de gestionare a satisfacției clienților.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Reorganizarea proceselor de business
 • Maparea proceselor existente
 • Proiectarea proceselor viitoare și analiza diferențelor față de cele existente
 • Proiectarea modelului de luare a deciziilor

Livrabile

 • Reproiectarea documentației cu privire la domeniul de activitate pentru serviciile adresate consumatorilor, inclusiv maparea proceselor viitoare
 • Setarea documentației pentru dezvoltarea unui centru de contactare, inclusiv evaluarea comparativă a furnizorilor și reproiectarea proceselor în funcție de bunele practici ale industriei

Client: Sectorul Public, Arabia Saudită (Proiect #2)

Organizația oferă servicii de asigurări sociale pentru peste 400.000 de unități înregistrate și peste 10 milioane de contribuabili. Are 2000 de angajați, dintre care 1500 în 22 de filiale și alte 14 puncte de servicii fixe în Arabia Saudită

Obiectivul Clientului

Obiectivul proiectului a fost integrarea unui program de planificare strategică și management de proiect, susținut de un sistem ușor de utilizat și orientat către fluxul de lucru, care oferă transparența și informațiile de orientare necesare pentru management de proiect în interacțiunea cu părțile interesate

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Evaluarea proceselor de afaceri și proiectarea fluxului de lucru
 • Training tehnic și de afaceri
 • Managementul proiectelor și schimbărilor

Livrabile

 • Evaluarea stadiului actual și realizarea modelului viitor de lucru
 • Analiza documentelor și documentarea proceselor necesare
 • Implementarea unui instrument electronic de management de proiect (inclusiv ghidurile de management de proiect) și testare

Client: Sectorul Public, Arabia Saudită (Proiect #3)

Fiind una dintre agențiile cheie din Regat, organizația joacă un rol crucial în viziunea natională 2030 și are un impact semnificativ asupra modelării viitorului Regatului

Obiectivul Clientului

Sub umbrela Programului Național de Transformare, organizația a trebuit să elaboreze indicatori de performanță pentru a monitoriza performanța educațională la toate nivelurile și să o utilizeze pentru a îmbunătăți performanța sectorului educației din Arabia Saudită

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Sisteme de raportare și monitorizare de management (inclusiv setarea de KPI) și dezvoltarea de KPI strategici sau operaționali pentru implementarea soluției de Balanced Scorecard

Livrabile

 • Dezvoltarea de KPI strategici si indicatori operaționali de performanță
 • Dezvoltarea unei platforme electronice pentru măsurarea performanței (analiza cerințelor, selecția subcontractorilor și suport în implementare)

Client: Sectorul Public, Arabia Saudită (Proiect #4)

Organizația se ocupă de formularea și implementarea politicii generale pentru afacerile sociale și de muncă din Arabia Saudită și participă la îndrumarea dezvoltării sociale

Obiectivul Clientului

Organizația și-a propus să implementeze un sistem de management al performanței în diferite entități guvernamentale. Ei doreau să îmbunătățească transparența și să măsoare în mod relevant politicile privind piața muncii

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Sisteme de raportare și monitorizare de management (inclusiv setarea de KPI)
 • Proiectarea procesului de business intelligence (BI)
 • Managementul Proiectelor, prin folosirea de instrumente de structurare și metodologii specifice

Livrabile

 • Documentarea proceselor de BI
 • Evaluare de KPI
 • Metodologie de KPI
 • Design de tablou de bord pentru monitorizarea KPI

Client: Companie globală în industria serviciilor de securitate, Germania

Jucător global în industria securității private. Activ în 24 de țări de pe 5 continente. Servicii: securitate armată, securitate cibernetică, transfer și procesare de numerar, alarme

Obiectivul Clientului

Identificarea și cuantificarea oportunităților de creștere a veniturilor și îmbunătățire a proceselor pentru activitatea de Cash-In-Transit/ Securitatea obiectelor de valoare din Germania

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Analiza de proces Order to Cash
 • Maparea proceselor existente
 • Managementul Proiectelor, prin folosirea de instrumente de structurare și metodologii specifice

Livrabile

 • Documentarea proceselor existente
 • Identificarea oportunităților de creștere a veniturilor
 • Plan de implementare ce conține măsuri de îmbunătățire

Client: Companie agricolă globală

Companie agricolă globală. Produse: Semințe, Data science, Protecția recoltelor

Cel mai mare distribuitor de semințe de legume din România

Obiectivul Clientului

Compania și-a dorit să crească în România, ajutându-și unicul distribuitor să își optimizeze afacerea.

De asemenea, organizația și-a propus să îmbunătățească transparența și fiabilitatea datelor financiare provenite de la distribuitorul său.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Diagnoza de afaceri 360, incluzând analiza financiară (profitabilitate, lichiditate, eficiență, solvabilitate)
 • Maparea proceselor existente
 • Managementul Proiectelor, prin folosirea de instrumente de structurare și metodologii specifice

Livrabile

 • Documentarea proceselor existente
 • Maparea principalelor probleme și raport ce cuprinde concluziile analizei 360
 • Plan de implementare ce conține măsuri de îmbunătățire

Client: Bancă din Top 10, Romania (Proiect #1)

Organizația a fost, până la achiziția în 2015, una dintre băncile universale de top în ceea ce privește cota de piață și poziția pe piață în domeniul bancar cu amănuntul, ce număra până la 255.000 de clienți pe piața românească

Obiectivul Clientului

Optimizarea procesului de vânzare cu accent pe transparența procesului și monitorizarea performanței

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Conceptul de management al performanței vânzărilor
 • Digitalizarea sistemului de management al performanței vânzărilor

Livrabile

 • Instrument de gestionare a performanței vânzărilor
 • Cerințe tehnice de aplicare: fluxuri de lucru, reguli de afaceri, interfețe, teste și planuri de instruire
 • Implementarea planurilor de testare și instruire a utilizatorilor

Client: Bancă din Top 10, Romania (Proiect #2)

Organizația a fost, până la achiziția în 2015, una dintre băncile universale de frunte în ceea ce privește cota de piață și poziția pe piață în domeniul bancar cu amănuntul, ce număra până la 255.000 de clienți pe piața românească

Obiectivul Clientului

Conceptul și implementarea unui scor de bord pentru fraude pentru clienții cu amănuntul, cu implementarea în procesul de împrumut.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Analiza portofoliului de fraudă pe baza datelor de afaceri și statistice

Livrabile

 • Validare VBR Fraud Scorecard pentru clienții cu amănuntul și dezvoltare algoritm personalizat pentru interpretarea rezultatelor
 • Proiectare și implementare a unui scor de fraudă pentru noul flux de lucru al împrumuturilor
 • Instrument integrat de scor pentru fraude în procesul de împrumut

Client: Bancă din Top 10, Romania (Proiect #3)

Organizația a fost, până la achiziția în 2015, una dintre băncile universale de frunte în ceea ce privește cota de piață și poziția pe piață în domeniul bancar cu amănuntul, ce număra până la 255.000 de clienți pe piața românească

Obiectivul Clientului

În contextul unor schimbări semnificative de reorganizare, a fost necesară o acțiune urgentă pentru restructurarea portofoliului de persoane juridice și a fost identificată necesitatea dezvoltării unui instrument eficient pentru îmbunătățirea fluxului de lucru.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Managementul proceselor de afaceri
 • Instrument de urmărire a procesului de restructurare a împrumutului cu funcționalitate de gestionare a documentelor, raportare și monitorizare

Livrabile

 • Implementarea algoritmului pentru deciziile de restructurare
 • Revizuirea clienților pentru a fi inclusi în procesul de restructurare
 • Instrument de urmărire pentru restructurare cu indicatori de performanta și rapoarte

Client: Bancă din Top 10, Romania (Proiect #4)

Instituția face parte dintr-un grup financiar principal din Europa Centrală și de Est, desfășurând operațiuni în țări precum Ungaria, Muntenegru, Croația, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia, Serbia și România

Obiectivul Clientului

Managementul companiei căuta modalități de eficientizare și îmbunătățire a activităților de colectare pentru operațiunile din România de home banking. Cu acest scop, a fost necesară o mai bună înțelegere a bunelor practici folosite în această regiune.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Diagnostic de afaceri pentru practicile referitoare la activitățile de home collection (România)
 • Analiză comparativă a celor mai bune practici pentru activitatea de home collection (România și Ungaria)

Livrabile

 • Analiza decalajului in raport cu bunele practici din industrie
 • Identificarea soluțiilor rapide și a punctelor slabe
 • Catalogarea măsurilor prioritare pentru îmbunătățirea activităților
 • Segmentarea clienților

Client: Companie din Top 3 domeniul de Retail, Romania (Proiect #1)

Compania de vânzare cu amănuntul operează peste 12.300 de magazine de retail și site-uri de comerț electronic în peste 30 de țări. Grupul operează acum pe trei piețe majore: Europa, America Latină și Asia. Organizația operează cel mai mare lanț de retail din România.

Obiectivul Clientului

Organizația a dorit să-și mărească eficiența investițiilor de capital. Din punct de vedere strategic, a avut ca scop creșterea vitezei de expansiune, îmbunătățind în același timp controlul investițiilor de tip CAPEX printr-un proces optimizat de monitorizare și gestionare CAPEX. Operațional, clientul a dorit să implementeze un proces integrat de gestionare a investițiilor de tip CAPEX și să îmbunătățească capacitățile de raportare.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Managementul Proceselor de Afaceri
 • Automatizarea procesului de CAPEX
 • Management de proiect și managementul schimbării

Livrabile

 • Procese noi, integrate, de CAPEX (pentru 5 departamente)
 • Aplicarea cerințelor tehnice: fluxuri de lucru, reguli de afaceri, interfețe, teste și planuri de instruire
 • Implementarea planurilor de testare și instruire a utilizatorilor
 • 1 aplicație live (două module) pentru gestionarea investițiilor de tip CAPEX

Client: Companie din Top 3 domeniul de Retail, Romania (Proiect #2)

Compania de vânzare cu amănuntul operează peste 12.300 de magazine de retail și site-uri de comerț electronic în peste 30 de țări. Grupul operează acum pe trei piețe majore: Europa, America Latină și Asia. Organizația operează cel mai mare lanț de retail din România.

Obiectivul Clientului

Departamentul de Finanțe este responsabil pentru furnizarea de diferite rapoarte părților interesate (la nivel local și de grup). Sursele de date și procesele nu au fost clar documentate. Proiectul a avut scopul de a crea transparență documentând procesele și punând bazele unei inițiative de optimizare.

Soluții și Livrabile

Soluții

 • Managementul Proceselor de Business
 • Managementul Proiectelor, prin utilizarea instrumentelor de structurare și metodologii specifice

Livrabile

 • Procesele actuale documentate pe baza metodologiei BPMN: raportare, consolidare de date, pregătire de taxe
 • Fișe tehnice de proces