Managementul
Proiectelor

Doriți să dezvoltați o cultură a managementului de proiect care să:

  • Îmbunătățească rata de succes a proiectelor dumneavoastră?
  • Standardizeze și optimizeze procesele de livrare a proiectelor de dezvoltare?
  • Crească transparența proiectelor pentru toate părților interesate?

Noi vă putem ajuta! Consultanții noștri specializați în managementul proiectelor pot dezvolta cadrul pentru implementarea cu succes a proiectelor (Project Management Office), pot defini un plan fezabil de implementare și pot pune în practică abordarea metodologică care se potrivește cel mai bine culturii organizaționale și specificului proiectelor în derulare.

 

Scopul nostru este să ajutăm companiile ambițioase să:
  • Alinieze activitățile de proiect cu strategiile de business și de investiții
  • Implementeze o abordare consecventă, bazată pe procese și bune practici de management de proiect
  • Îmbunătățească practicile de colaborare, de schimb de informații și know-how între departamente.
  • Crească gradul de pregătire și competențe al resurselor umane pentru a răspunde nevoilor de business și evoluțiilor tehnologice
  • Îmbunătățească gradul de utilizare al resurselor interne și managementul acestora
  • Crească vizibilitatea conducerii companiei asupra problemelor, riscurilor și costurilor la nivel de proiect

GUVERNANȚĂ

ROLUTI CENTRALIZATE DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

MANAGEMENTUL
COMUNICĂRII

Managementul
proiectului
Audit
și control
Gestionarea
resurselor
Formare, instruire,
mentorat și suport în dezvoltare
Managementul
calității
Managementul
problemelor
Managementul
schimbării
Studiu
de caz
Integrare, instrumente
și tehnici comune
Managementul
performanței
Managementul
riscurilor
Gestionarea
costurilor

MANAGEMENTUL
SCHIMBĂRII

ÎMBUNĂTĂȚIRE
CONTINUĂ

Graficul alăturat prezintă diferite servicii aferente managementului de proiect, de la alinierea strategiilor de business, la vizibilitate și coordonarea standard a activităților din cadrul proiectelor. Cu ce ați dori să începeți? Suntem deschiși să discutăm mai multe detalii despre nevoile dumneavoastră și modalitatea în care managementul proiectelor poate fi de ajutor! Contactați-ne pentru a programa o discuție introductivă.